Panel 1: Problem
Identificiranje problema javne politike u vašoj zajednici
Podnaslovi
Sažetak
Smjernica za panele
Anketa/mini istraživanje
Sažetak rezultata ankete
Isječci iz novina
Izvještaji o istraživanjma
Grafički prikazi
Pisma podrške
Geografske karte ili mape iz vazduha
Fotografije
Grafikoni i dijagrami
Lista izvora
Smjernice za nastavnike
Dimenzije panela
Podsjetnici
Kontinuitet dizajna na panelima
Umjetnički detalji
Pozadina
Spajanje panela
Naslov portfolija
List za provjeru kriterija za portofolio