Panel 4: Plan akcije
Razrada akcionog plana
Podnaslovi
Sažetak
Rezultati ankete
Dnevni redovi sastanaka
Pisma podrške
Peticije i sporazumi
Info-materijali
Fotografije
Izvori informacija
List za provjeru kriterija
Smjernice za nastavnike
Dimenzije panela
Podsjetnici
Kontinuitet dizajna na panelima
Umjetnički detalji
Pozadina
Spajanje panela
Naslov portfolija
List za provjeru kriterija za portofolio