Panel 2: Alternativne mjere
Alternativne mjere javne politike
Podnaslovi
Sažetak
Smjernica za panele
Grafikoni, dijagrami, sažeci rezultata anketiranja/mini-istraživanja
Dodatne ankete
Novinski članci, štampane informacije, dopisi
Dodatna dokumentacija
Fotografije
Lista izvora
Smjernice za nastavnike
Dimenzije panela
Podsjetnici
Kontinuitet dizajna na panelima
Umjetnički detalji
Pozadina
Spajanje panela
Naslov portfolija
List za provjeru kriterija za portofolio